Organisatie

De doelstelling van de Johannesschool is: het wezen van ieder kind te ontplooien.“Worden wie je bent”. Door uitdagend onderwijs aan te bieden, willen we het denken, het voelen en het willen van het kind in evenwicht

aanspreken.

 

We willen een school zijn waar kinderen, leerkrachten, medewerkers en ouders elkaar waarderen en leren van elkaars kwaliteiten. Zo stimuleren we de onderlinge betrokkenheid en de gemeenschapsvorming. Samen werken we

aan een prettig en veilig schoolklimaat.

 

Het ‘vrije' van de Vrijeschool

Het woord vrije slaat op 2 zaken:

1. ) Kinderen opvoeden in harmonie zodat ze later in vrijheid eigen keuzes

kunnen maken.

2. ) Streven naar “vrijheid van onderwijs” - dus zo min mogelijk overheidsbemoeienis.

 

Ad 1. ) Het kind komt niet alleen naar school om cognitieve kennis op te

doen.

Het kind is een totaal wezen en moet ook de mogelijkheid geboden worden

om zich totaal te ontwikkelen. Het denkgebied, het gevoelsgebied en het

wilsgebied willen we bij het kind ontwikkelen in harmonie: kunstzinnigheid

als aspect van opvoeding en onderwijs. Bewegingsonderwijs tijdens de vakuren etc. Laat u informeren En neem contact op met onze school!

Johannesschool Vrijeschool Tiel Priorlaan 3 4003 AP Tiel Tel: 0344 615 313 E-mail: info@johannesschooltiel.nl
Colofon