De Johannesschool

 

De doelstelling van de Johannesschool is: het wezen van ieder kind te ontplooien.

 

Vrijeschoolpedagogie

De vrijeschoolpedagogie is gebaseerd op de antroposofische menswetenschap. Er wordt gewerkt vanuit drie gebieden, namelijk het denken, voelen en willen. Het streven is onderwijs te geven dat volledige ontplooiing van de leerling mogelijk maakt. Het onderwijs richt zich niet alleen op de vorming van het intellect, maar ook op het beleven van de wereld in haar kunstzinnige betekenis en op de vorming van de wil als instrument voor het handelen.

Hierdoor ontwikkelt de opgroeiende mens een zelfstandig oordeel, een invoelend vermogen op sociaal gebied, een gezonde moraliteit en een creatief denken en handelen.


De Johannesschool wil een school zijn waar je wordt wie je bent; waar ieder kind zijn eigen ontwikkelingsweg kan volgen. De leerkracht heeft oog voor het groepsproces zonder de kracht van het individu uit het oog te verliezen. We willen een school zijn waar kinderen, leerkrachten, medewerkers en ouders elkaar waarderen en leren van elkaars kwaliteiten. Zo stimuleren we de onderlinge betrokkenheid en de gemeenschapsvorming. Samen werken we aan een prettig en veilig schoolklimaat.

 

Het 'vrije' van de vrijeschool

Het woord 'vrij' staat voor kinderen op te voeden in harmonie, zodat ze later in vrijheid eigen keuzes kunnen maken. De kinderen zijn dus niet vrij in hun manier van leren, maar de leraar is wel vrij om de kinderen (binnen de vrijeschoolpedagogie) op een kunstzinnige wijze te voeden. Daarnaast slaat het woord vrij op streven naar 'vrijheid van onderwijs' – dus zo min mogelijk overheidsbemoeienis.


Kennismakingsfilmpje van Vrijescholen.nl
De vrijeschoolboom een beeld van alle klassen van kleuterklas t/m klas 12 Klik hier voor een vergroting


Johannesschool Vrijeschool Tiel Priorlaan 3 4003 AP Tiel Tel: 0344 615 313 E-mail: info@johannesschooltiel.nl
Colofon