Veiligheid

Met deze pagina zijn we aan het werk.


Pesten

 

Pesten is een onderwerp waar we op school goed en vooral tijdig aandacht aan besteden. Het is belangrijk dat signalen gemeld worden bij de leerkracht zodat er snel gehandeld kan worden, daar niet alles door de leerkracht wordt gezien.

De schoolleider is coördinator pestbeleid, bij haar afwezigheid u kunt terecht bij Wendy Schoots, leerkracht kleuterklas.


Op school wordt ook het pestprotocol toegepast:

-De leerkracht neemt maatregelen tegen het pesten.

-Hij/zij stelt de collega’ s op de hoogte.

-Hij/zij stelt de ouders van de pester(s) en de gepeste leerling op de hoogte.

-De leerkracht stelt een plan van aanpak op en bespreekt dit.

-Binnen de klas wordt het probleem aan de orde gesteld en werkt men aan een veilig klimaat om voortaan het pesten te voorkomen

 

Zie verder in het pestprotocol, dat hier te vinden is en ter inzage is op school. 


 

Johannesschool Vrijeschool Tiel Priorlaan 3 4003 AP Tiel Tel: 0344 615 313 E-mail: info@johannesschooltiel.nl
Colofon