De kleuterklas

Nieuwsgierig naar het weekrooster? Klik hier


In de kleuterklas zitten kinderen van vier tot zes jaar in heterogene groepen. Zij blijven gedurende hun hele kleutertijd bij dezelfde kleuterleerkracht. De schooltijden van de kleuters zijn iedere ochtend van 8.20-13.00 uur.

 

Kleuters bevinden zich in een leeftijdsfase waarin het leren nog plaatsvindt door middel van spel en beweging; er is nog geen sprake van een lessituatie of van specifieke leerstof. De kleuterklas is dan ook warm en huiselijk ingericht met vele mogelijkheden voor het vrije spel. Met het vrije spel proberen wij de lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling van de kleuters te stimuleren, de grove en fijne motoriek te oefenen, en de fantasie in beweging te zetten. Door het omgaan met elkaar in het spel wordt de sociale ontwikkeling geoefend.

 

Naast dit vrije spel is ook ritme een belangrijk sleutelbegrip in de omgang met kleuters. Ritme geeft in zijn herhalende terugkeer van activiteiten en stemmingen een vanzelfsprekend houvast, en vormt een natuurlijk middel tot verdieping van ervaringen en belevenissen. De indeling van de dag speelt in de kleuterklas daarom een grote rol, evenals het verloop van de week en het meeleven met het jaarritme. Hierin wordt de afwisseling van de seizoenen geaccentueerd door het vieren van de jaarfeesten.

 

Activiteiten

Dagelijks onderneemt de kleuterleerkracht met de kleuters verschillende activiteiten, zowel binnen als buiten. Kinderen spelen met eenvoudige, natuurlijke materialen om de fantasie te prikkelen, zoals speelgoed van hout, zand, lappen, dennenappels etc. Wekelijks krijgen de kinderen kleutereuritmie. Het uitgangspunt is dat de kinderen via het gesproken woord en levende muziek een gevoel kunnen krijgen voor klanken en tonen. Dit gebeurt door middel van gebaren en beweging op deze klanken en tonen.

 

De verhalen die iedere dag worden voorgelezen gaan over de jaarfeesten, seizoenen en sprookjes. Kinderen leren in rust te luisteren en oefenen de taal door middel van kringspelletjes. Daarnaast luisteren zij naar muziek door het lierspel van de kleuterleidster en er wordt ook zelf muziek gemaakt. Via het tekenen kunnen kleuters uiting geven aan hun belevingswereld. Daarnaast wordt er geboetseerd met bijenwas, geschilderd en worden er diverse handwerkjes op kleuterniveau gemaakt.

 

Een rustpunt in de ochtend is het eten. Hierbij staat het respect voor het voedsel en allen die het bereid hebben centraal. Met velen samen aan tafel eten, bevordert de sociale ontwikkeling.


Meer informatie over de kleuters is te vinden in de schoolgids.


Johannesschool Vrijeschool Tiel Priorlaan 3 4003 AP Tiel Tel: 0344 615 313 E-mail: info@johannesschooltiel.nl
Colofon